Pagina's

zaterdag 11 april 2015

Verhuisd!

Deze website is verhuisd naar:

http://LoveGodGreatly-Nederlands.blogspot.nl/

zondag 30 november 2014

De Weg naar Kerstmis

Morgen is het zover en begint de nieuwe studie 'De Weg naar Kerstmis'.

Ook ditmaal zijn het leesplan en de studiegids weer in het Nederlands beschikbaar,
evenals aanvullende graphics (die over het algemeen door leiders worden gebruikt).

Klik op de links hieronder om de bestanden te openen of te downloaden.

Leesplan
Studiegids
Graphics

Mocht je typ-, spellings- of grammaticafoutjes tegenkomen,
laat dan een berichtje achter, zodat ik het kan aanpassen.

donderdag 23 oktober 2014

De rollen worden omgedraaid...

Na maanden van wachten, de zon kwam aan de horizon en de gevreesde dag kwam, de dertiende dag van de twaalfde maand, de maand Adar.

Maar God, in Zijn verbazingwekkende betrokkenheid bij het ​​verhaal van Esther, had "de rollen omgedraaid".

Hoewel het boze plan van Haman niet kon worden gestopt, waren de Joden in staat om zich te verdedigen tegen aanvallen van hun vijand.

De Joden gingen van waarschijnlijk overwonnen naar  het hebben van de overhand.

Nu stonden ze bij elkaargebracht ... verenigd.

Bedenk ten tweede wat er door de Joden moet zijn heengegaan,  terwijl ze maanden gewacht hebben om tot deze dag eindelijk te komen. Elke zonsondergang trok hen dichter bij hun naderend onheil. Als de dagen maanden werden, de antisemitische mishandeling, die voor het eerst met Haman begon, was dag na dag blijven groeien.

Slapeloze nachten werd een norm en de angst nam toe met elke naderende zonsopgang.

Maar God keerde de tafel kwade plannen van Haman om en de Joden stonden klaar om zich te verdedigen.
Gewapend met het nieuwe edict geschreven door Mordecai, moesten de Joden een keuze maken. Zouden ze zich gewoon verdedigen, of zouden ze wraak nemen?

De wereld vertelt ons om terug te vechten; "Oog om oog" is de strijdkreet.

Maar de Joden kiezen om zichzelf te beperken en gebruiken hun zelf-controle.

"Maar ze slaan niet aan het plunderen."

Het was een recht dat ze hadden kunnen nemen.
De Joden hadden dezelfde vrijheid gekregen om te doden en te plunderen die hun vijanden ook hadden gekregen door Haman, maar ze kiezen ervoor het niet te doen.

Ze verdedigden zichzelf en hun gezinnen van hun vijanden, maar ze stopten en wagen zich niet in het land van de wraak. Hoewel zij het recht hadden, hebben ze niet  het eigendom van hun vijanden geplunderd.

Wat is onze reactie als we veronderstellen dat God "de rollen omgedraaid" heeft in ons voordeel? 

Vergelden we op dezelfde manier als de wereld dat doet? Zijn we eropuit om wraak te nemen?

Gewoon omdat we dat wettelijk kunnen doen, wil niet zeggen dat we dat moreel moeten doen.

Dat is wat we zien in Esther 9: 1-10.

De Joden hadden wettelijk het recht om iedereen en iedereen die hen tegen kwam te doden en om hun goederen te plunderen. Maar alleen maar omdat ze het recht hadden om iets te doen, betekent niet dat het de juiste actie om te doen.

Dus wat is onze reactie op degenen die van plan zijn om ons kwaad te doen?

Kijk naar God en bid je hart uit. 

Plaats je verwondingen, je pijn, je liefdesverdriet in Zijn handen ... en laat het daarbij.
En als het op komt in je hart, want dat zal het ... .steeds weer opnieuw, houd het aan Jezus voor.

Vertrouw op Hem.

Kies geloof boven je angst. 

En vergeet niet, zoals in Esther, al heb je misschien God niet gezien, Hij heeft  jou niet verlaten. God is aan het werk in je leven, Hij heeft een plan en een doel en op een dag zal Hij je verdriet om zetten in vreugde!

Heb God groots lief!
maandag 20 oktober 2014

Van hopeloos naar gevuld met hoop...

Oh vrienden, we zijn aan de laatste week van onze studie en wat een geweldige 8 weken zijn het geweest! De studie van Esther heeft tot mij gesproken op een manier die ik niet had verwacht! Het stimuleerde mij, het inspireerde me en het versterkte mij als ik kijk naar mijn toekomst en wat ons te wachten staat. Ik bid dat de Esther studie hetzelfde voor jou heeft  betekend! 

(De video, je kunt deze hier bekijken .)

Ben  je ooit in een situatie of relatie geweest die hopeloos leek? Misschien heb je iemand in jouw leven die een kwaad plan had om jou of de mensen die je liefhebt pijn deed, en  er werd geen sprankje hoop gevonden in de pijn?
Al lezend door het boek Esther, de afgelopen acht werken en het bestuderen van haar huwelijk met koning Xerxes, zou ik zeggen dat de koning los van zijn vrouw leefde, op zijn best. Esther was een weesmeisje dat in een koningin veranderde, maar haar huwelijk met koning Xerxes was geen fee verhaal.

Hij was een man die en drankprobleem leek te hebben. Denk terug aan hoeveel gebeurtenissen uit ons verhaal rond banketten en wijn plaatsvonden.

Hij was een man die snel boos werd. Hij reageerde eerst en dacht later.

We weten dat hij geen goede mensenkennis had. Hij omringde zich met onverstandig advies, of het was Haman of zijn raad van adviseurs. Hebt u een voorbeeld? Denk eens terug aan het advies dat zijn mannen hem gaven  bij de behandeling van koningin Vasthi.

Als dat nog niet genoeg is, blijkt het huwelijk van Koningin Esther's met koning Xerxes bekoeld, omdat 30 dagen waren voorbijgegaan, zonder dat de koning haar wilde zien. Denk daar eens even over na.  30 dagen zonder enige vorm van contact met je man ... een vrouw zou kunnen beginnen te voelen alsof ze was vergeten, niet nodig ... onbemind.

Om het allemaal af te maken, Esther moet dan genoeg moed opbrengen haar man te benaderen ... tot het punt van gevaar haar eigen leven en voor haar inwoners, en bij het stimuleren door de enige man die echt van haar gehouden heeft, haar neef en aangenomen vaderfiguur Mordechai.

Ik zeg dit allemaal alleen maar omdat mijn hart doet pijn voor haar.

Als een vrouw.

Als een echtgenoot.

Ze moet zich op een keer hebben afgevraagd was koning Xerxes echt de man met wie ze moest trouwen. Hoewel haar leven er glamoureus van buiten uitzag, binnen de paleismuren het was verre van een sprookje.

U kunt het bijna voelen het verdriet dat Esther voelde in hoofdstuk 8 als ze op haar man's voeten valt, wenende en smekende hem om de kwade plannen te stoppen - wat ik je kan herinneren, hij en zijn maatje Haman, "tegen de Joden gedacht. "

In zijn verdediging, lijkt de koning bijna geschokt door de reactie van zijn vrouw naar hem toe. Vanuit zijn perspectief, had hij haar alles gegeven, wat ze wilde krijgen. Haman was dood en zijn landgoed werd aan haar gegeven, die ze op zijn beurt aan Mordechai gaf. Wat wilde ze?

Maar dat was niet genoeg.

Omdat hij echt niet begreep wat ze was echt wilde.

Dit ging niet echt over haar ... maar over hen.

Haar volk.

De koning leek niet te begrijpen om welke dreigende ramp over Esther en haar mensen het ging, zelfs nu Haman dood was. Het kwaad edict was nog van kracht, en daar moest iets aan worden gedaan. Het is alsof de lamp uit gaat en koning Xerxes eindelijk de ernst ziet van het plan dat hij en Haman in actie hebben gezet.

En dan gebeurt er iets: een sprankje hoop schijnt op de situatie.

Koning Xerxes begint de ernst van de situatie te begrijpen, en zijn hart draait zich in de richting van zijn vrouw en haar mensen.

Wat eens hopeloos was, is niet meer.

God is aan het werk en de bevrijding is aan de horizon.

Nu in plaats van verdeeld te zijn over dit onderwerp, zijn ze verenigd.

Hoewel de vorige wet niet kan worden gestopt, geeft koning Xerxes Esther en Mordechai, de macht om een ​​ander edict te schrijven, zodat de Joden zich kunnen verdedigen op de geplande dag van hun vernietiging!

Ben je ooit in een situatie geweest die hopeloos leek? Als dat zo is, vandaag worden aangemoedigd, dat God, in Zijn timing, de situatie kan veranderen. Hij bracht hoop en verlossing aan Esther, Mordechai en alle Joden die onder koning Xerxes regering leefden! Hij deed het toen, en Hij kan het opnieuw doen!

Wat ooit een uitzichtloze situatie leek, kan worden veranderd in een hoopvolle situatie waarin God werkt door Zijn volk!

Laten we praten: Ben je ooit door een situatie in je leven gegaan waarin je  je hopeloos hebt gevoeld? Zo ja, hoe heeft God in je leven gewerkt om je te veranderen van hopeloos naar met hoop gevuld?

Heb God groots lief,
maandag 13 oktober 2014

Het piekeren overwinnen

Welkom op week 7 van onze Esther studie.

De koning en Haman moeten naar een diner met Esther. Vergeet niet dat op dit punt geen van die mannen weten dat ze Joods is. Ik neem aan dat Haman het gevoel had dat hij een beetje kon ontspannen, ondanks de gebeurtenissen van het vorige hoofdstuk. Hij wist dat Mordechai een Jood was en dat zijn doodvonnis was getekend en het was gewoon een kwestie van tijd voordat de Joden zouden worden vernietigd, met inbegrip van Mordechai.

Tijdens het banket, vraagt de koning ​​Esther wat haar verzoek is. Op dit punt Esther's hart moet in haar keel hebben gebonsd. Het was tijd om te onthullen wie haar volk was en vragen voor hun redding.
Ik ben er zeker van dat ze de avond van tevoren nerveus en misschien angstig in het bed moet hebben gelegen. Ik zou het zijn geweest. Als ze het zou openbaren aan de koning en hij werd boos, kon het haar haar het leven kosten. Ik weet zeker dat het haar een behoorlijke hoeveelheid tijd vechten angst en vrees bracht. Dit brengt ons bij het vers van vandaag.

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
Filippenzen 4: 6 

We hoeven ons over niets zorgen te maken! Waarom is dat? Omdat zorg een zonde is. Oeps, dat is een moeilijk woord voor ons. Het is een van de zonden waar Christus voor gestorven is. Waarom is zorgen maken een zonde? Laat ik maar een paar redenen noemen.

1 ZORGEN HEBBEN IS ONGEHOORZAAMHEID JEGENS GOD
Twee keer in Mattheüs 6 zegt Jezus ons niet direct zorgen te maken, en toch lijkt het niet uittemaken hoe vaak we die verzen hebben gelezen. Hoe dan ook we maken ons zorgen. Zorg is een vorm van ongehoorzaamheid. We zijn nooit een uitzondering in deze.

2 ZORG TWIJFELT AAN GOD 
Vergeet niet wie je bent in Christus. U bent door de Koning der koningen en Heer der heren aangenomen. Hij heeft ons een onvoorstelbare erfenis beloofd, Hij belooft om de zorg te dragen voor ons, om ons onvoorwaardelijk lief te hebben en onrecht gedaan dat tegen ons is gedaan te verdedigen. Hij belooft voor ons en met ons te zijn, altijd. Geloven we deze beloften echt? Want als we dat doen, hebben we niets te vrezen van mensen, hebben we geen reden om ons zorgen te maken.

3 ZORG MAAKT GOD TOT EEN LEUGENAAR
Erger dan alleen aan God te twijfelen, piekeren maakt God tot een leugenaar. God heeft ons verteld dat, hoewel dit leven niet gemakkelijk zal zijn, Hij met ons en voor ons zal zijn. Als we ons zorgen maken, vertellen we God dat Zijn woord, dat Zijn beloften, niet waar zijn.

Hier is het ding, we willen snelle oplossingen, maar is er geen snelle oplossing voor het leren geen zorgen te maken. Het overwinnen van zorgen maken is een proces, en het gaat om tijd en er werk van maken. Hier zijn een paar manieren om te werken aan het doden  van zorgen maken in ons leven.

1 GOD KENNEN 
Weten we eigenlijk het karakter van God? Is Hij almachtig? Heeft Zijn liefde je al in beslag? Is Hij eerlijk in alles? Heeft Hij alles onder controle? Het is niet genoeg om te zeggen "ja" hier, we moeten in deze waarheden geloven. Weten we hoe deze waarheden overeenkomen met elke situatie in ons leven? Een stap in het overwinnen van zorgen maken verplicht ons het bestuderen van elk facet van Gods karakter en de toepassing ervan op ons leven.

2 BIDDEN EN BLIJVEN BIDDEN 
Het antwoord op onze angstige gedachten is te vinden op onze knieën. Dit lijkt misschien erg spannend, maar als we bidden naderen we de troon van God naderen we om Hem om hulp in tijd van onze nood. We spreken met Jezus, onze Hogepriester en de Bemiddelaar. We hebben zijn volledige en onverdeelde aandacht op alle tijden en Hij is klaar om te helpen (Hebreeën 4:. 14-16).

3 BESTUDEER FILLIPENZEN OF MEMORISEER HET ZELFS
Hoewel het boek geschreven is in een gevangenis, is het boek van Filippenzen een zeer vrolijk en bemoedigend boek. JR Miller zegt dat de gevonden woorden in Filippenzen "gouden woorden voor alle gelovigen".  Als we gevoelig zijn voor zorgen maken dan is dit een goed boek om te lezen, te studeren, en zelfs te memoriseren.

4 GEDACHTENVERANDERING 
Als we piekeren denken we vaak over de "wat als"  die onze situatie kon produceren. Maar "wat als" zijn geen echte of ware situaties. Zoals Shakespeare zei: "angsten zijn leugenaars." De meeste van onze zorgen zijn vals en oneervol. We moeten ons niet alleen richten op wat waar is, maar ook op wat goed is. We moeten echt onze geest e trainen om de juiste dingen te zien. Filippenzen 4 vertelt ons zuiver te zijn. We zijn er om ons te concentreren op de dingen die mooi, bewonderenswaardig en prijzenswaardig zijn. Soms zijn onze situaties zijn zo moeilijk dat de enige mooie en prijzenswaardige plaats om onze ogen te stellen Jezus is. Hij moet altijd voor onze ogen zijn, zodat wanneer we kijken naar onze omstandigheden we ze door de liefde, kracht en macht van Jezus zien.

5 GODSDIENST 
Of het nu gaat om samenkomen met andere gelovigen op zondagochtend om onze opgestane Heer te aanbidden, of simpelweg om aanbiddingsliederen te zingen in onze huizen, het opheffen van ons hart aan God in aanbidding zal ons gelaat en vertrouwen ook boven de zorgen tillen. Christus-gecentreerde aanbidding zal ons wijzen op het kruis, waar alles wat we ooit nodig zullen hebben is gekocht tegen een zeer hoge prijs.

De waarheid is dat we zorgen maken niet voor altijd kunnen verbannen, maar we kunnen een punt  zetten, zodat de zorg onze harten niet inhaalt. Waar we zijn in staat om de tekenen van zorgen maken in ons leven te zien, moeten we het  verpletteren onder de voeten van het evangelie. Het zal niet gemakkelijk zijn, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Kijkend naar Jezus, 


woensdag 8 oktober 2014

Trots, eer en Koninklijke puinhoop

Het is alsof hij al jaren had geoefend voor dit moment... Zijn dromen staan op het punt uit te komen ... Hij had deze scène in zijn gedachte uitgespeeld. Hij wilde het zo graag dat hij soms het gewicht van de koninklijke mantel om zijn schouders bijna kon voelen. Hij luisterde lang genoeg, hij kon bijna het gejuich en applaus van de mensen in de straten horen als zijn naam wordt verkondigd door de stad ... "Dit is wat wordt gedaan aan de man in wie de koning een welbehagen heeft!"

Oh ja, dit was een droom die Haman vele keren had gedroomd. Nu, eindelijk stond deze droom op hets het punt uit te komen! "Natuurlijk wil de koning Mij eren. Ik dien hem het meest, het best! Waarom zou hij iemand anders willen eren, dan mij? "

Haman leefde in een wereld van "Ik" "Mijn"en ... hij was zijn eigen beste bewonderaar.
Hij kan een man van rijkdom zijn geweest, maar zijn hart verlangde naar iets wat geld niet kon betalen... eer.

Is het je opgevallen hoe vaak hij het woord 'eer' noemt als hij beschrijft wat er moet gebeuren voor deze speciale persoon? Zo niet, laten we eens een kijkje nemen:

Nu, Haman dacht bij zichzelf: “ Aan wie zou de koning meer eer willen bewijzen dan aan mij? En hij antwoordde de koning: ‘Als de koning iemand eer wil bewijzen ... Er zou een koninklijk gewaad moeten worden gehaald dat de koning zelf heeft gedragen en een paard waarop de koning zelf heeft gereden en dat een koninklijke kroon op het hoofd heeft. Dat gewaad en dat paard moeten worden toevertrouwd aan een van de rijksgroten van de koning, aan iemand die tot de adel behoort. En die moet dan degene aan wie de koning eer wil bewijzen het gewaad omhangen, hem op het paard over het stadsplein laten rijden en, voor hem uit gaand, roepen: “Dit valt eenieder ten deel aan wie de koning eer wil bewijzen!”’

Weet iemand als dit?

"Dit is de man die praat over hoeveel geld hij maakt, hoeveel kinderen hij heeft, hoe noodzakelijk is hij aan de koning, hoe belangrijk hij is." - Charles Swindoll

En niet eerder verlaten de woorden zijn mond als hij klaar is met het delen van zijn droom van alle dromen met de koning, dan zien we God's gevoel voor humor in ons verhaal ... "Haast u," beval de koning Haman. "Haal het gewaad en het paard..."

Dit moment kan vijf jaar in de maak zijn geweest, maar het was het wachten waard.

U ziet, Haman was vol van zichzelf en God was klaar om zijn grote hoofd een beetje te laten krimpen ... als je begrijpt wat ik bedoel.

In Romeinen 12: 3 worden we niet aangespoord om onszelf te overschatten, maar juist onszelf met bedachtzaamheid, naar de mate van geloof die God ons gegeven heeft. Met andere woorden, wees niet hoogmoedig.

"Trots is een toestand van het hart dat, vroeg of laat, wordt verraden door de mond." 
- Beth Moore - 

Is dat niet het geval bij Haman vandaag! De trots. die opborrelt in zijn hart mondt uiteindelijk uit als een overlopende badkuip met teveel Mr Bubbles. (Vertel me alsjeblieft dat ik niet de enige ben die deze ervaring heeft!) De aanblik is gewoon niet mooi. Het is een puinhoop.

Trots stroomt van Hamans hart door zijn mond en hij moet een koninklijke puinhoop opruimen.

Zie je, lieve vriendin, het is niet dat Haman dacht goed van zichzelf - het is dat hij een beetje te goed dacht van zichzelf. Zijn identiteit is niet geworteld in Christus, maar in wie hij (Haman) was en wat hij deed. Zijn identiteit is geworteld in wat de wereld waardeert in plaats van wat God waardeert. Hij gaf de voorkeur om geëerd te worden in het bijzijn van de mannen, niet in de ogen van God.

En we staan ​​op het punt om zo'n geweldige contrast met Mordechai zien. Dus lopen we een beetje vooruit op morgen - het is een van mijn favoriete delen van dit hele verhaal!

Voor vandaag, realiseer deze waarheid. God heeft ons niet geroepen tot een slecht gevoel van eigenwaarde. Integendeel, Hij wil dat we onze eigenwaarde vinden niet in wat we doen, maar in wie we zijn. Onze eigenwaarde is te vinden in onze identiteit in Christus en in Hem alleen.

Laten we stoppen met het leven voor het applaus van velen en in plaats daarvan leven voor het applaus van de enige die echt belangrijk is. Moge onze dromen anders zijn dan die van de Hamans van deze wereld. Moge ons leven niet over "ons", "mij", of "ik," gaan maar over Hem alleen... Niet voor onze eer, maar voor Zijn eer.

Het God groots lief!
maandag 6 oktober 2014

Esther week 6 Slapeloosheid in Perzie

Koningen hebben een welgevallen aan lippen die oprechtheid spreken,zij hebben lief wie oprechte woorden spreekt.
Spreuken 16:13
We eindigden ons drama vorige week met Haman en de planning van de ondergang van Mordechai. De galg werd gebouwd en Haman was blij dat eens en voor altijd, Mordechai, die hem een constante ergernis was geweest, zou worden afgeschaft.

Maar God ...

We lezen deze zin in de Bijbel en dat terwijl het niet direct in Esther wordt vermeld, wordt het wel geïmpliceerd door de gebeurtenissen die zich ontvouwen.

Maar God had andere plannen. Slaap is een geschenk van onze Heer (Psalm 127:. 2) en Hij koos ervoor om die nacht de slaap van koning Xerxes te onthouden. Hij gebruikte de slapeloosheid van een koning om de ondergang van een man en de redding van een hele groep mensen in beweging te zetten. In plaats van te vragen om rustgevende muziek zoals koning Saul gebruikelijk was om te doen (1 Sam. 16:23), heeft Xerxes gevraagd of het boek Kronieken hem kon worden gebracht. Dit klinkt misschien als een saai boek van droge feiten, maar het was eigenlijk een zeer interessant werk geschreven in dichtvorm.

Zoals kronieken werden samengesteld onder de Perzen, een leerzamer en interessanter werk kon niet voor de koning worden gebracht; omdat ze allemaal zijn geschreven in versvorm en ze waren over het algemeen het werk van de meest vooraanstaande dichters van het rijk. 
De schatkamer van de Schrift Kennis

Ik hou van het zien van God in de details. Het feit dat de koning niet kon slapen en dat hij eindigde met  het lezen van het verslag over Mordechai, het redden van zijn leven, een rekening begraven voor 5 jaar ter waarde van andere rekeningen, was geen toeval.

Hoewel er een groot, overkoepelend verhaal is in Esther, zien we ook kleinere verhalen verweven in dit boek. Verhalen binnen verhalen. Zoals we hebben gezegd vele malen in deze studie zien we de redding van het Joodse volk, maar we zien ook een verhaal van twee mannen, Mordechai en Haman. Een waarheidsgetrouw, integere en bescheiden man, tegenover de andere die is hoogmoedig, trots en oneerlijk. Een zal worden geprezen en geëerd als een held, terwijl de andere zal worden vernederd en vervolgens gedood als een schurk.

Klinkt dit bekend? Kunt u denken aan een nog groter verhaal dat parallel loopt met wat we aan het lezen zijn? Als tegen de kinderen de Bijbel zegt: "Elk verhaal fluistert Zijn naam ', de naam van Jezus. De hele Bijbel is het vertellen van een groots verhaal, het verhaal van de redding van het volk van God. Maar met elkaar verweven zijn veel kleinere verhalen. Verdiepingen, dat de verheffing van de nederige en de ondergang van de trotse tonen. We zien de verhalen die de deugden van de waarheid en de lelijkheid van bedrog laten zien, en er zijn verhalen die gebrokenheid laten zien en de hoop dat alle dingen worden hersteld.

Welk verhaal is van jouw leven te vertellen? Is het een van de eer, waarheid en nederigheid of is het een van bedrog, hoogmoed en egoïsme? Ik gok we zien veel van deze ondeugden en deugden in ons leven, omdat we leven in een wereld die is gebroken en hebben harten die zondig zijn, maar hopelijk zien we dat God in ons werkt als we bezig zijn in Zijn woord en als Mordechai zullen worden gerespecteerd voor onze trouw, waarheid en eer.

(Klik hier voor de video http://youtu.be/ugchekDU76U )

Kijkend naar Jezus, 
Uitdaging van week 6: Neem een rustig moment en onderzoek uw hart. Is waarachtigheid en de eer van God in de voorhoede van je hart? Welke stappen kun je nemen om te worden en te groeien als een vrouw van de waarheid en de eer?